Sản phẩm/giải pháp

Tổng đài thông minh

Hệ thống Tổng đài Thông minh do Chúng tôi cung cấp được triển khai và phát triển trên các công nghệ tiên tiến nhất về viễn thông (VoIP, CTI, IVR, ACD…) kết hợp các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ khai thác  của từng khách hàng đề ra, tạo thành một hệ thống linh động trên nền IP. Hệ thống có khả năng tích hợp hoàn toàn với các hệ thống sẵn có của khách hàng. Với kiến trúc module hóa và phân tán, hệ thống sẵn sàng cho việc mở rộng tới các trung tâm khách hàng ở nhiều vị trí địa lý khác nhau, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu về dịch vụ Outsourcing và AgentHome.

Được xây dựng và phát triển trên nền tảng IP, Tổng đài Thông minh là hệ thống quản lý tương tác hoàn hảo đa kênh (Phone, Fax, VoIP, SMS, Email, Chat, Web, …) theo xu thế mạng hội tụ. Hệ thống cho phép thực hiện những dịch vụ yêu cầu lưu lượng lớn như trả lời yêu cầu từ khách hàng bên ngoài hay giao dịch chủ động từ doanh nghiệp bên trong (e.g Telemarketing). Hệ thống IP ContactCenter hiện đại bao gồm các phân hệ chức năng con như: hệ thống IVR, hệ thống Automatic Call Distrubution (ACD), sử dụng các công nghệ VoIP, công nghệ Computer Telephony Integration (CTI).

Hệ thống Tổng đài Thông minh cho phép doanh nghiệp triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng, thông tin kinh tế, kỹ thuật, bán hàng, cho khách hàng thông qua hộp thư thoại và giao dịch viên, tư vấn trực tuyến, nghiên cứu thị trường, dịch vụ thư ký, tra cứu cước, các dịch vụ hỗ trợ truy vấn thông tin (tra cứa điêm thông tin, báo điểm thi…) đến các dịch vụ trò chơi giải trí qua điện thoại.

Các hệ thống IVR, ACD trong IP ContactCenter được tổ chức thành một hay nhiều đơn vị theo cấu hình N+1 (N đơn vị hoạt động, 1 đơn vị dự phòng). Mỗi đơn vị có thể được bố trí tập trung hay phân tán trên mạng nhưng được quản lý, cập nhật chương trình, giám sát hoạt động tập trung.

Tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp mà hệ thống có khả năng mở rộng các dịch vụ một cách nhanh  chóng  nhờ  cơ  chế  Plug-In  trên  nền  một  Platform  chung.  Hệ  thống  hỗ  trợ  giải  pháp Outsourcing Agent và giải pháp AgentHome, cho phép khả năng Agent tham gia vào hệ thống từ xa, chỉ cần tại đó có kết nối mạng IP mà không cần có mặt trực tiếp tại bàn khai thác cố định.