Tư vấn truyền thông Doanh nghiệp

Giải pháp Contact Center tích hợp

Hệ thống Contact Center là khái niệm chỉ dịch vụ/trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) qua điện thoại, websites, email và các kênh thông tin hiện đại khác. Hệ thống này sẽ là điểm tiếp nhận mọi thông tin, yêu cầu từ phía khách hàng dưới mọi hình thức: thoại, e-mail, SMS, web, fax... và không phụ thuộc vào vị trí xuất phát của nguồn thông tin để phục vụ công tác CSKH, tiếp nhận yêu cầu, giải quyết khiếu nại...

Khi sử dụng giải pháp Contact Center, doanh nghiệp sẽ nâng được tỷ lệ đáp ứng các cuộc gọi của khách hàng lên mức cao nhất có thể, và còn có thể hỗ trợ công tác thống kê, nghiên cứu hành vi của khách hàng qua nhiều thông số được ghi nhận lại trong hệ thống. Việc giám sát hiệu quả làm việc của bộ phận chăm sóc khách hàng trở nên dễ dàng và khách quan hơn nhờ vào các con số, nhà quản lý còn có thể lập ra kế hoạch cải thiện kinh doanh hay đào tạo kỹ năng cho nhân viên của mình nhờ vào các tính năng ghi nhận của hệ thống này.

Mô hình giải pháp:

Hệ thống Contact Center quản lý tập trung dữ liệu trao đổi giữa doanh nghiệp và khách hàng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đánh giá được năng lực của từng nhân viên tổng đài. 

Hệ thống có khả năng đáp ứng quy mô của từng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ đến các doanh nghiệp-tập đoàn lớn.

Mô hình giải pháp tích hợp:


Giao diện làm việc của Agent:

Giao diện làm việc của Supervisor:

Màn hình thống kê: