Phát triển nội dung PR

Phát triển nội dung PR

Vai trò phát triển nội dung PR

PR đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng phát triển thương hiệu thể hiện ở ba bước: trong bước xây dựng bản sắc thương hiệu, PR tư vấn cho lãnh đạo; trong giai đoạn quảng bá thương hiệu, PR là nòng cốt; và trong bảo vệ thương hiệu, PR là không thể thay thế được. Nền công nghiệp PR ở Việt Nam đang ở giai đoạn chập chững, tuy đã có một số doanh nghiệp sử dụng thành công PR trong xây dựng phát triển thương hiệu nhưng số đông vẫn chưa sử dụng hiệu quả công cụ chiến lược này.

Nghiên cứu sản phẩm, lên nội dung cho bài viết PR

Điều quan trọng đầu tiên khi bạn muốn viết một bài PR sản phẩm cơ bản, là bạn phải nắm rõ mọi thông tin của sản phẩm đó. Việc này đòi hỏi người viết bài phải có sự nghiên cứu sàng lọc sâu. Việc đó giống như bạn đặt mình vào chính doanh nghiệp công ty để tự nói lên được những điều cần biết về sản phẩm. Ví dụ như giới thiệu về sản phẩm là gì, cách sử dụng và chức năng của chúng ra sao…

Sau khi đã có sự tìm hiểu sâu rộng về sản phẩm thì công việc của bạn là phải lập dàn ý cho bài viết. một dàn ý quan trọng ở sự đầy đủ nội dung  và hơn thế bài viết phải có sự liên kết giữa các luận điểm trong dàng ý đó. Bạn phải tập trung xoay quanh giới thiệu tính chất sản phẩm, để nói về nó một cách cụ thể chi tiết nhất. cần có sự logic trong thứ tự nội dung người đọc có thể hiểu rõ từ bên ngoài vào tới bên trong sản phẩm.

Bạn bắt đầu viết bài và giới thiệu sản phẩm, sau khi đã có dàn bài thích hợp nhất. chú ý nên sử dụng ngôn ngữ thích hợp cho từng loại sản phẩm dịch vụ khác nhau, nhưng các từ ngữ trong bài cần ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. đặc biệt nếu có những từ ngữ chuyên môn thì nên giải thích rõ ràng, tránh gây sự mơ hồ, khó hiểu tạo nên sự thắc mắt cho người đọc, người xem.

Bài viết PR sản phẩm của bạn phải nêu bật được những yết tố cốt lõi, những ưu điểm chính của sản phẩm để hấp dẫn được người đọc, nêu bật được tính năng cần thiết cho nhu cầu của khách hàng. Bài viết cần có sự sáng tạo nội dung tốt như điều cần lưu ý là bạn cần phải tránh việc PR quá mức cho sản phẩm, dễ làm mất niềm tin ở khách hàng nêu như sản phẩm không  được như trong bài PR nói tới.